Dataskyddspolicy

Vi vet hur viktigt det är för dig att din information hanteras på ett konfidentiellt sätt. Som besökare på vår hemsida, jobbsökande eller t.ex. när du ber om en offert. Därför försäkrar vi dig att vi efterlever alla lagar och förordningar angående datahantering. Nedan finner du utförlig information.

Översikt

Vi vill försäkra dig att vi efterlever alla lagar och förordningar angående datahantering. Denna policy förklarar vad vi gör med dina personliga data.

Om du har frågor om vår integritetspolicy kan du när som helst kontakta vår dataskyddsansvariga. Kontaktuppgifterna hittar du i avsnittet nedan.

Kontaktuppgifter till ansvarig enhet inom företaget
Denna information om dataskydd gäller för databehandling som utförs av RSA-Gruppen och dess dotterbolag.

Kontaktadress:

RSA-gruppen, Stekelgatan 20
212 23 Malmö

Kontaktperson: Jenny Everskog

jenny@rsa-elodata.se

Insamling av personlig information

Övergripande information

Genom att samtycka till att vi använder kakor i enlighet med villkoren i denna policy när du besöker vår hemsida för första gången tillåter du oss att använda kakor varje gång du besöker vår hemsida.

Vi behandlar alltid användarens personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser. Detta innebär att användarens uppgifter endast behandlas när ett juridiskt godkännande finns, dvs. när behandling av personuppgifter föreskrivs enligt lag, det finns ett samtycke från användaren eller pga. vårt legitima intresse i enlighet med art. 6 stycke 1 f GDPR . När du besöker vår hemsida sker ett informationsutbyte mellan din enhet och servrarna. Mer information om detta finns i avsnittet om syftena med databehandlingen.

Du har enligt bestämmelserna i GDPR rättigheter som du kan hävda gentemot oss. Detta inkluderar bl.a. rätten att invända mot viss databehandling, särskilt databehandling för reklamändamål. Mer information om detta finns i avsnittet om dina rättigheter.


Personuppgifter, t.ex. ditt namn, din adress, ditt telefonnummer eller din e-postadress registreras inte, såvida inte du anger dessa uppgifter frivilligt, t.ex. i samband med ett nyhetsbrev, en ansökan eller en förfrågan.

Vi använder endast dessa uppgifter för marknadsföringsändamål om du tidigare har gett oss ditt samtycke eller om du inte har gjort en invändning – i den mån detta föreskrivs enligt lag.

Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas:

 • information om din dator, inklusive IP-adress, geografisk plats, webbläsartyp och -version samt operativsystem;
 • information om dina besök på och din användning av denna hemsida, inklusive referenskällan, besökets längd, sidvisningar och hemsidans navigeringsvägar;
 • information som du anger när du registrerar dig på vår hemsida, till exempel din e-postadress;
 • information du lämnar i samband med din ansökan eller intresseanmälan som kandidat till en ledig tjänst;
 • information som du anger när du skapar en profil på vår hemsida, till exempel ditt namn, kön, relationsstatus, din födelsedag, dina profilbilder, intressen, hobbyer samt uppgifter om din utbildning och anställning;
 • information som du anger för att prenumerera på våra e-postmeddelanden och/eller nyhetsbrev, till exempel ditt namn och din e-postadress;
 • information som du anger när du använder vår hemsidas tjänster;
 • information som genereras när du använder vår hemsida, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder den;
 • information som har att göra med allt du köper, tjänsterna du använder eller transaktioner som du gör via vår hemsida, inklusive ditt namn, telefonnummer, din adress, e-postadress och dina kreditkortsuppgifter;
 • information som du publicerar på vår hemsida med avsikt att publicera den på internet, inklusive ditt användarnamn, dina profilbilder och innehållet i dina inlägg;
 • information i alla former av kommunikation som du skickar till oss via e-post eller vår hemsida, inklusive dess innehåll och metadata;
 • all annan personlig information som du skickar till oss.

Innan du lämnar ut en annan persons personliga information till oss behöver du ha den personens samtycke till att den personliga informationen både utlämnas och behandlas i enlighet med denna policy.

Användning av din personliga information

Personlig information som skickas till oss via vår hemsida kommer att användas för de syften som anges i denna policy eller på de relevanta sidorna på hemsidan. Vi kan använda din personliga information för följande:

 • att administrera vår hemsida och verksamhet;
 • att behandla din ansökan eller intresseanmälan som kandidat till en ledig tjänst;
 • att anpassa vår hemsida åt dig;
 • att skicka kontoutdrag, fakturor och betalningspåminnelser till dig och samla in betalningar från dig;
 • att skicka kommersiell kommunikation som inte är i marknadsföringssyften;
 • att skicka e-postmeddelanden som du specifikt har begärt;
 • att skicka vårt nyhetsbrev via e-post till dig om du har begärt det (du kan informera oss när som helst om du inte längre behöver nyhetsbrevet);
 • att skicka marknadskommunikation till dig som rör vår verksamhet eller noggrant utvalda tredje parters verksamhet som vi tror att kan vara av intresse för dig per post eller, där du specifikt har samtyckt till detta, via e-post eller liknande teknologi (du kan informera oss när som helst om du inte längre behöver marknadskommunikation);
 • att ge tredje parter statistisk information om våra användare (men dessa tredje parter kommer inte att kunna identifiera en enskild användare från informationen);
 • att hantera förfrågningar och klagomål från eller om dig angående vår hemsida;
 • att hålla vår hemsida säker och förebygga bedrägerier;
 • att bekräfta ditt samtycke av vår hemsidas användarvillkor (inklusive övervakning av privata meddelanden som skickats via vår hemsidas privata meddelandetjänst); samt
 • annan användning.

Om du skickar personlig information för publicering på vår hemsida, kommer vi att publicera och på annat sätt använda den informationen i enlighet med det tillstånd du ger oss. Dina sekretessinställningar kan användas för att begränsa publiceringen av din information på vår hemsida och kan justeras med hemsidans sekretesskontroller. Vi kommer inte att överlämna din personliga information till tredje part för deras eller någon annan tredje parts direkta marknadsföring utan ditt uttryckliga medgivande.

Utlämning av personlig information

Vi kan lämna ut din personliga information till någon av våra anställda, styrelseledamöter, försäkringsbolag, professionella rådgivare, ombud, leverantörer eller underleverantörer som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

Vi kan lämna ut din personliga information till alla medlemmar i vår företagsgrupp (detta innebär våra dotterbolag, vårt holdingbolag och alla dess dotterbolag) som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

Vi kan utlämna din personliga information:

 • i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
 • i samband med pågående eller framtida domstolsförfaranden;
 • för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken);
 • till köparen (eller den blivande köparen) av alla företag eller tillgångar som vi är i process (eller överväger) att sälja; och
 • till alla personer som vi rimligen anser att kan begära av domstol eller annan behörig myndighet att vi lämnar ut den personliga informationen om, enligt vår rimliga mening, en sådan domstol eller myndighet rimligen skulle kunna beordra att vi utlämnar den personliga informationen.

Vi kommer inte att lämna ut din personliga information till tredje part förutom i de fall som anges i denna policy.

Bevarande av personlig information

Detta avsnitt beskriver våra policyer och förfaranden för datalagring, som är utformade för att se till att vi följer våra juridiska skyldigheter angående lagring och radering av personlig information.

 • Personlig information som vi behandlar för något syfte eller syften kommer inte att förvaras längre än vad som är nödvändigt för det syftet eller de syftena.
 • Utan att det påverkar artikel G-2, kommer vi vanligtvis att radera personuppgifter som faller inom kategorierna nedan vid det datum och den tid som anges nedan:
 • Personuppgifter kommer att raderas efter två år, så länge inte lagar eller förordningar anger att dessa ska sparas längre tid.
 • Ansökningshandlingar som lämnats av någon som inte erhöll anställning sparas i två år efter ansökningstillfället.
 • Oavsett övriga bestämmelser i detta avsnitt, kommer vi att behålla dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter:
 • i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
 • om vi tror att handlingarna kan vara relevanta för pågående eller framtida domstolsförfaranden; och
 • för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken).

Din personliga informationssäkerhet

 • Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.
 • Vi kommer att lagra all personlig information som du tillhandahåller på våra säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar.
 • Alla elektroniska finansiella transaktioner som görs via vår hemsida skyddas av krypteringsteknologi.
 • Du medger att informationsöverföring via internet i sig är osäkert, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas via internet.
 • Du ansvarar för att hålla lösenordet du använder för att komma åt vår hemsida konfidentiellt; vi kommer inte att be dig om ditt lösenord (förutom när du loggar in på vår hemsida).

Ändringar

Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår hemsida. Du bör kontrollera denna sida emellanåt för att se till att du förstår eventuella ändringar i denna policy. Vi kan meddela dig om ändringar av denna policy via e-post eller via vår hemsidas privata meddelandesystem.

Dina rättigheter

Utöver rätten att återkalla det samtycke du har gett oss har du följande ytterligare rättigheter om aktuella lagstadgade krav är uppfyllda:

 • Rätt till information om dina personuppgifter som är sparade hos oss enligt art. 15 GDPR,
 • Rätt till korrigering av felaktiga uppgifter eller till komplettering av korrekta uppgifter enligt art. 16 GDPR,
 • Rätt till radering av dina personuppgifter som är sparade hos oss enligt art. 17 GDPR, i den mån inga lagstadgade eller avtalsenliga lagringsperioder eller andra lagstadgade skyldigheter eller rättigheter för ytterligare lagring måste iakttas,
 • Rätt till begränsning av behandlingen av dina uppgifter enligt art. 18 GDPR,
 • Rätt till dataportabilitet enligt art. 20 GDPR,
 • Rätt att framföra klagomål till en tillsynsmyndighet. Som regel kan du för detta ändamål kontakta den lokala tillsynsmyndigheten där du bor eller arbetar eller vårt företags huvudkontor.

Rätt att invända

Om användaren inte vill att RSA-gruppen ska använda data aktivt för interna ändamål har användaren enligt art. 21 stycke 2–4 GDPR rätt att när som helst invända mot denna användning och behandling. Användaren behöver bara maila till Jenny Everskog: jenny@rsa-elodata.se. Det särskilda fallet med en lagstadgad spärrning av data i stället för radering enligt art. 17–19 GDPR påverkas inte.

Tredje parts hemsidor

Vår hemsida innehåller hyperlänkar till och detaljer om tredje parts hemsidor. Vi har ingen kontroll över, och är inte ansvariga för, tredje parters sekretesspolicyer och praxis.

Uppdatering av information

Låt oss veta om den personliga information som vi har om dig behöver korrigeras eller uppdateras.

Kakor

Vår hemsida använder kakor. En kaka är en fil som innehåller en identifierare (en sträng med bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas därefter tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Kakor kan antingen vara “ständiga kakor” eller “sessionskakor”: en ständig kaka lagras av en webbläsare och förblir giltig till det angivna utgångsdatumet, såvida den inte raderas av användaren innan utgångsdatumet; en sessionskaka, å andra sidan, kommer att gå ut i slutet av användarsessionen, när webbläsaren är stängd. Kakor innehåller vanligtvis inte information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan vara länkad till informationen som är lagrad i och erhållen från kakor. Vi använder både ständiga och sessionskakor på vår hemsida.

Nedan anges namnen på de kakor vi använder på vår hemsida och de syften som de används för:

 • vi använder Google Analytics och Adwords på vår hemsida för att känna igen en dator när en användare besöker hemsidan och spårar användare när de bläddrar på hemsidan.
 • De flesta webbläsare låter dig vägra att acceptera kakor – till exempel:
 • i Internet Explorer (version 10) kan du blockera kakor med hjälp av inställningarna för att upphäva kakhantering genom att klicka på “Verktyg”, “Internetalternativ”, “Sekretess” och sedan “Avancerat”;
 • i Firefox (version 24) kan du blockera alla kakor genom att klicka på “Verktyg”, “Inställningar”, “Sekretess & säkerhet”, välja “Anpassad innehållsblockering” och klicka på “Alla kakor”; och
 • i Chrome (version 29) kan du blockera alla kakor genom att öppna menyn “Inställningar” och klicka på “Inställningar för webbplatsen” under “Sekretess och säkerhet” och sedan avmarkera “Tillåt att webbplatser sparar och läser cookiedata”.

Om du blockerar alla kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidors användbarhet. Om du blockerar kakor kommer du inte att kunna använda alla funktioner på vår hemsida.

Du kan ta bort kakor som redan har lagrats på din dator – till exempel:

 1. i Internet Explorer (version 10) måste du manuellt ta bort kakor (du kan hitta instruktioner för att göra det på http://support.microsoft.com/kb/278835 );
 2. i Firefox (version 24) kan du ta bort kakor genom att klicka på “Verktyg”, “Inställningar”, “Sekretess & säkerhet” och sedan välja “Rensa data” under “Kakor och webbplatsdata”; och
 3. i Chrome (version 29) kan du ta bort alla kakor genom att öppna menyn “Inställningar” och klicka på “Rensa webbinformation” under “Sekretess och säkerhet”.

Tar du bort kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidors användbarhet.

Mer information om Google och deras dataskyddsbestämmelser och -inställningar hittar du här:

https://policies.google.com/privacy

https://policies.google.com/terms

https://policies.google.com/terms/information-requests

https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/

Facebook-pixel (remarketingtjänst)

Om du har samtyckt till användning av skript och cookies i marknadsföringssyfte inom ramen för vår cookiebanner eller vårt verktyg för cookiesamtycke (samtycke enligt art. 6 stycke 1 a GDPR) används den s.k. ”Facebook-pixeln” från det sociala nätverket Facebook. ”Facebook-pixeln” drivs av Meta Platforms Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Eller om du bor i EU, Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. Facebook kan även använda nedanstående uppgifter för egna ändamål:

 • Användningsdata (t.ex. besökta webbsidor, intresse av innehåll)
 • Meta-/kommunikationsdata (t.ex. typ av enhet, tider för åtkomst, IP-adresser)
 • Ev. platsdata (om din enhet överför plats)
 • Information om hur dina uppgifter behandlas hos resp. av Facebook hittar du på https://www.facebook.com/about/privacy


Syfte med databehandlingen
Vi använder ”Facebook-pixeln” i följande syften baserat på ovanstående samtycke i enlighet med den ansvariges övervägande legitima intresse (art. 6 stycke 1 f GDPR):

 • Reklam/remarketing:
  Med hjälp av ”Facebook-pixeln” kan Facebook å ena sidan tilldela besökarna av vårt onlineutbud till målgrupper (”custom audiences” eller ”look alike audiences”) för att visa vissa annonser och ett visst innehåll för dessa (s.k. ”Facebook-annonser”). Följaktligen använder vi ”Facebook-pixeln” för att visa Facebook-annonserna vi har aktiverat för de Facebook-användare som har visat intresse för vårt onlineutbud eller som har vissa egenskaper (t.ex. intresse för vissa ämnen eller produkter, som fastställs baserat på de besökta webbplatserna), som överförs till Facebook.
 • Statistisk analys:
  Å andra sidan används ”Facebook-pixeln” för att mäta, analysera och optimera de annonser vi lägger ut på Facebook, till exempel för att förstå om besökare interagerar med vår webbplats efter att de har sett annonsen och eventuellt klickat på den.

Ingen s.k. ”utökad datajämförelse” sker och inga e-postadresser laddas upp till Facebook (s.k. ”custom audiences from file”).
 

Rätt att invända/återkalla samtycke
Med ”Facebook-pixeln” vill vi också säkerställa att våra Facebook-annonser kan vara intressanta för användarna och inte är störande. Om du inte vill att ”Facebook-pixeln” används eller vill göra en invändning kan du även göra detta i motsvarande inställningar hos Facebook på: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Dessutom kan du när som helst, med verkan för framtiden, återkalla ditt samtycke till att ”Facebook-pixeln” används genom att välja ”Ändra ditt samtycke” eller ”Dra tillbaka ditt samtycke” under ”Cookies” på vår webbplats (se den nedre delen av denna webbplats).

LinkedIn Insight Tag

Om du har samtyckt till användning av skript och cookies i marknadsföringssyfte inom ramen för vår cookiebanner eller vårt verktyg för cookiesamtycke (samtycke enligt art. 6 stycke 1 a GDPR) används den s.k. ”LinkedIn Insight Tag” från det sociala nätverket LinkedIn. LinkedIn Insight Tag drivs av LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA eller, om du bor i EU, LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland. LinkedIn kan även använda nedanstående uppgifter för egna ändamål:

 • Användningsdata (t.ex. besökta webbsidor, intresse av innehåll)
 • Meta-/kommunikationsdata (t.ex. typ av enhet, tider för åtkomst, IP-adresser)
 • Ev. platsdata (om din enhet överför plats)

Uppgifterna som samlas in via LinkedIn Insight Tag krypteras och anonymiseras inom 7 dagar. LinkedIn delar inte personuppgifter med webbplatsens ägare, utan erbjuder endast sammanfattade rapporter om webbplatsens målgrupp och visningsprestanda.

Information om behandlingen av dina uppgifter hos resp. av LinkedIn hittar du på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
 

Syfte med databehandlingen

Vi använder LinkedIn Insight Tag i följande syften baserat på ovanstående samtycke i enlighet med den ansvariges övervägande legitima intresse (art. 6 stycke 1 f GDPR): 

 • Reklam/remarketing: Med hjälp av LinkedIn Insight Tag kan LinkedIn å ena sidan tilldela besökarna av vårt onlineutbud till målgrupper (”matched audiences”) för att visa relevanta annonser och relevant innehåll för dessa (s.k. ”LinkedIn-annonser”). Följaktligen använder vi LinkedIn Insight Tag för att visa LinkedIn-annonserna vi har aktiverat för de LinkedIn-användare som har visat intresse för vårt onlineutbud eller som har vissa egenskaper (t.ex. intresse för vissa ämnen eller produkter, som fastställs baserat på de besökta webbplatserna), som överförs till LinkedIn.
 • Statistisk analys: Å andra sidan används ”LinkedIn Insight Tag” för att mäta, analysera och optimera de annonser vi lägger ut på LinkedIn, till exempel för att förstå om besökare interagerar med vår webbplats efter att de har sett annonsen och eventuellt klickat på den.


Rätt att invända/återkalla samtycke

Med LinkedIn Insight Tag vill vi också säkerställa att våra LinkedIn-annonser kan vara intressanta för användarna och inte är störande. Om du inte vill att LinkedIn Insight Tag används eller vill göra en invändning kan du även göra detta i motsvarande inställningar hos LinkedIn på: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Dessutom kan du när som helst, med verkan för framtiden, återkalla ditt samtycke till att LinkedIn Insight Tag används genom att välja ”Ändra ditt samtycke” eller ”Dra tillbaka ditt samtycke” under ”Cookies” på vår webbplats (se den nedre delen av denna webbplats).Inbäddade tjänster och tredjepartsinnehåll.

Datasäkerhet

Vi använder även lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter som lagras av oss mot manipulation, delvis eller fullständig förlust och mot obehörig åtkomst från tredje part. Våra säkerhetsåtgärder förbättras kontinuerligt i takt med den tekniska utvecklingen.