Om oss

RSA EL & DATA grundades 2006 som Aktiebolag, och 2008 startades en elinstallatörsdel upp med 4 anställda och har fram tills idag expanderat till ett fullserviceföretag med drygt 60 anställda och ändå ligger vi fortfarande bara i startgroparna. Vi är verksamma i Malmö/Lund med omnejd.
Våra arbetsområden är service, ombyggnad, tillbyggnad och nybyggnad av fastigheter. Tack vare våra kunniga installatörer samt vår effektiva organisation kan vi erbjuda högsta kvalitet till lägsta möjliga pris.

Utöver att använda oss av modern teknik och en hög kvalitetsnivå, arbetar RSA EL & DATA, även aktivt med olika kvalitetssystem samt har ett aktivt miljötänkande. Vi arbetar enligt ISO 14001 och ISO 9001, vilket innebär att vi arbetar med ständiga förbättringar för att hela tiden bli bättre och nå våra uppsatta mål. Vi följer gällande lagar och ett mål är att vi alltid ska leva upp till våra kunders krav. Vi ser kompetensutveckling, inom samtliga våra områden, som en viktig del för att lyckas.

RSA EL & DATA försöker alltid minimera skadliga miljöeffekter genom att miljöarbetet är en integrerad del i verksamheten. Vi uppfyller alla ställda miljölagstiftningar och krav. Vårt aktiva miljöarbete skall ständigt utvecklas och förbättras. Miljöarbetet kännetecknas av effektivitet i utnyttjandet av energi och resurser samt förebyggande insatser vad avser utsläpp, avfall och andra miljöstörningar. I de fall som vi är ansvariga för avfall som är miljöfarligt, exempelvis lysrör, drosslar, kondensatorer m.m. hanteras dessa enligt gällande föreskrifter och transporteras på ett säkert sätt för återvinning och destruktion.